Severočeské vodovody a kanalizace – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

12.04.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 00208-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hřivčice, strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451

Datum nabytí právní moci: 18. 1. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon