SEPAVA, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 03586-12/2015-ERU

Společnost se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděla dne 3. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jinošov u domu č. p. 5 prostřednictvím zemního stroje zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Jinošov kanalizace a ČOV", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63 sesuvem dešťové kanalizace, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustila spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SEPAVA, s.r.o., se sídlem Na nivách 1019/25, 141 00 Praha 4 -Michle, IČ: 293 02 935

Datum nabytí právní moci: 3. 2. 2016

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.2 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon