SEKANINA-SEVUD s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08159-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Jezeřany - Maršovice u domu č. p. 12 strojně zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla s názvem „Splašková kanalizace, Jezeřany - Maršovice", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SEKANINA-SEVUD s.r.o., se sídlem Měnín č. p. 446, Měnín, PSČ 664 57, IČ: 29197007

Datum nabytí právní moci: 23. 9. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 372.12 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon