ŠEBESTA VHS, v.o.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10929-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Klášter Hradiště nad Jizerou, u domu č. p. 198 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování obce Klášter Hradiště nad Jizerou", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ŠEBESTA VHS, v.o.s., se sídlem Želivského 4603/14a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 41327837

Datum nabytí právní moci: 18. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 373.18 KB

Obsah

Sdílejte