SaM silnice a mosty a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 08523-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. prosince 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Osečná, zemní práce v, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního

deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094

Datum nabytí právní moci: 26. 8. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 486.29 KB

Obsah

Sdílejte