SaM silnice a mosty a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 04917-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Bousov strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094

Datum nabytí právní moci: 12. 5 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 367.85 KB

Obsah

Sdílejte