RYBÁRIK, s.r.o. – rozhodnutí k poškození chráničky a kabelu podzemního vedení vysokého napětí NA2XS(F) 240 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 06864-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 22. července 2013 v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy v katastrálním území Otrokovice, obci Otrokovice, na staveništi obchodního centra „Chludovka", zemní práce související s realizací stavby „Obchodní centrum Otrokovice", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje (bagr CAT 428C) k poškození chráničky a kabelu podzemního vedení vysokého napětí NA2XS(F) 240, a tím došlo k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost RYBÁRIK, s.r.o., se sídlem Buchlovice 573, 687 08 Buchlovice, IČ: 25598643

Datum nabytí právní moci: 2. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 509.45 KB

Obsah

Sdílejte