RWE Gas Storage, s.r.o. – rozhodnutí k provádění dopravy plynu bez licence na distribuci plynu

Číslo jednací: 03463-29/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s § 3 odst. 3 energetického zákona podnikal v energetických odvětvích bez licence na distribuci plynu, když prováděl za úplatu dopravu plynu z přepravní soustavy do distribuční soustavy prostřednictvím zařízení zásobníku plynu Lobodice, Třanovice a Háje, aniž by docházelo k uskladňování tohoto plynu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost RWE Gas Storage, s.r.o., se sídlem Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, IČ: 27892077

Datum nabytí právní moci: 8. 2. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 578.18 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon