Účastník řízení
Malečská energetická, s.r.o., OTE, a.s.
IČO
28797345, 26463318
Spisová značka
08775/2019-ERU
Číslo jednací
08775-13/2019-ERU, 08775-25/2019-ERU, 08775-31/2019-ERU, 08775-38/2019-ERU
Nabytí právní moci

Anotace

Rozhodnutí ve sporu týkajícím se podpory výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, v němž se navrhovatel v postavení výrobce elektřiny domáhal po odpůrci coby operátorovi trhu úhrady peněžité částky představující dlužnou podporu (zelený bonus) za elektřinu vyrobenou v kogeneračních jednotkách bioplynové stanice v rozsahu, ve kterém vyrobená elektřina nepocházela z podporovaného zdroje (bioplynu), nýbrž z použitého iniciačního či podpůrného spalování nepodporovaného zdroje (tzv. přístřik LTO). Rozhodnutí navazuje na rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 8 č. j. 25 C 130/2019-199 ze dne 24. dubna 2020 a Městského soudu v Praze č. j. 29 Co 304/2020-252, které se uvedenou problematikou zabývaly, a představuje změnu rozhodovací praxe správního orgánu.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 256.42 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 220 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 241.72 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 209.22 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon