Účastník řízení
ČEZ Prodej, a.s., Saša-Sun s.r.o.
IČO
27232433, 29203481
Spisová značka
05537/2019-ERU
Číslo jednací
05537-17/201-ERU, 05537-26/2019-ERU
Nabytí právní moci

Anotace

Rozhodnutí ve sporu týkajícím se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, v němž se navrhovatel v postavení povinně vykupujícího domáhal po odpůrci coby výrobci elektřiny vydání bezdůvodného obohacení z titulu neoprávněně vyplacené podpory (v částce představující rozdíl mezi výkupními cenami platnými pro provozovny uvedené do provozu v roce 2010 a v roce 2011). V rozhodnutí je posuzována otázka věcné legitimace účastníků řízení ve sporu o vydání bezdůvodného obohacení, skutečnost, zda byla výrobna elektřiny uvedena do provozu v roce 2010, a dále otázka zrušujících účinků rozsudku krajského soudu ex tunc ve vazbě na dobrou víru a důvěru v zákonnost a neměnnost rozhodnutí.

Rozhodnutí v I. stupni

Typ: pdf
Velikost: 366.7 KB
Aktualizováno:

Rozhodnutí o rozkladu

Typ: pdf
Velikost: 251.62 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon