Účastník řízení
BOCUS, a.s., OTE, a.s.
IČO
64829707, 26463318
Spisová značka
11610/2019-ERU
Číslo jednací
11610-14/2019-ERU, 11610-27/2019-ERU
Nabytí právní moci

Anotace

Rozhodnutí ve sporu týkajícím se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, v němž se navrhovatel v postavení výrobce elektřiny domáhal po odpůrci coby operátorovi trhu úhrady peněžité částky představující dlužnou podporu za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů ve výrobně navrhovatele. V rozhodnutích je řešena především otázka, zda je neregistrace výrobce elektřiny v systému operátora trhu překážkou ve výplatě podpory v situaci, kdy operátor trhu v rozporu s právními předpisy předchozí registraci zrušil. Posuzována byla též aplikovatelnosti výjimky podle § 4 odst. 12 zákona o podporovaných zdrojích energie.

Rozhodnutí v I. stupni

Typ: pdf
Velikost: 342.78 KB
Aktualizováno:

Rozhodnutí o rozkladu

Typ: pdf
Velikost: 261.63 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon