Rozhodnutí o udělení certifikátu nezávislosti provozovateli přenosové soustavy

Společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, IČ: 25702556, jako provozovateli přenosové soustavy, byl rozhodnutím ze dne 7. prosince 2012, č. j. 02159-25/2012-ERU, udělen certifikát nezávislosti podle ustanovení § 10b odst. 6 energetického zákona. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. prosince 2012.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 955.12 KB
Typ: pdf
Velikost: 348.21 KB

Obsah

Sdílejte