Rovina, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06673-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. září 2016 v obci Vigantice, u objektu č. p. 165, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, v rámci realizace stavby „Rekonstrukce - zkapacitnění vodovodu Vigantice" prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Rovina, a.s., se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČO: 64508510

Datum nabytí právní moci: 24. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 763.63 KB

Obsah

Sdílejte