Rostislav Simkovič – zemní práce, autodoprava s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10101-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení ve městě Olomouc na ulici Poupětova u domu č. 9/1183 zemní práce v souvislosti se stavbou: „Dostavba areálu VFO – pavilon A2, příjezdová komunikace a parkoviště", kdy prostřednictvím zemního stroje – pásového bagru CAT 322 došlo břitem lžíce tohoto zemního stroje k poškození nízkotlakého plynovodu DN 110 a dne 24. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení ve městě Olomouc na ulici Poupětova u domu č. 2a/1130 zemní práce v souvislosti se stavbou: „Dostavba areálu VFO – pavilon A2, příjezdová komunikace a parkoviště", kdy prostřednictvím zemního stroje – pásového bagru CAT 322 došlo břitem lžíce tohoto zemního stroje k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky lPE DN 63, čímž došlo k poškození plynárenských zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Rostislav Simkovič – zemní práce, autodoprava s.r.o., se sídlem ČSA 962, 783 53 Velká Bystřice, IČ: 28644263

Datum nabytí právní moci: 13. 11. 2014

Obsah

Sdílejte