ROSS Holding a. s. - rozhodnutí k nepředložení ragulačních výkazů

Číslo jednací: 06211-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 30. dubna 2020 regulační výkazy.

Informace o účastníkovi řízení:

ROSS Holding a. s., se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25259741

Datum nabytí právní moci: 28. 7. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 209.6 KB

Obsah

Sdílejte