RONYTRANS, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 06557-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost RONYTRANS, s.r.o., se sídlem Přívrat 1454/12, 616 00 Brno, IČO: 27703568

Datum nabytí právní moci: 23. 7. 2019  

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 304.04 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon