RONICA, s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při kalkulaci ceny

Číslo jednací: 12689-40/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto prodávající požadoval výslednou cenu tepelné energie, jejíž kalkulace nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, neboť byla v rozporu s ust. bodu (1.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ve znění účinném do 31. prosince 2015, když v ní uplatnil náklady, které nelze uznat jako ekonomicky oprávněné, přičemž tyto náklady byly uplatněny v ceně tepelné energie v rozporu s ust. bodu (1.2) cenového rozhodnutí, jelikož nevycházejí z účetnictví účastníka řízení tvořeného v souladu s Českými účetními standardy podle jiného právního předpisu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost RONICA, s.r.o., se sídlem Libušina 73/17, 415 03 Teplice, IČO: 25434861

Datum nabytí právní moci: 11. 4. 2019

druhý stupeň  

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 7.86 MB

Obsah

Sdílejte