RIGHT POWER, a.s., – rozhodnutí k povinnosti označit své produkty ve zveřejňovaných cenících konečnou cenou, která zahrnuje všechny daně cla a poplatky

Datum

Číslo jednací: 05241-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách v rámci výkonu licencované činnosti neuvedl ve všech svých cenících produktů sdružených služeb dodávky elektřiny pro domácnosti účinných ode dne 1. ledna 2015 konečnou nabídkovou cenu za sdružené služby dodávky elektřiny, čímž od blíže neurčené doby nejméně do 4. srpna 2015 nesplnil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji zboží na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RIGHT POWER, a.s., se sídlem M. R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, IČ: 36366544

Datum nabytí právní moci: 19. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 758.16 KB

Obsah

Sdílejte