Rentec profesional s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 09497-9/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Rentec profesional s.r.o., se sídlem Ledce 268, okres Plzeň-sever, 330 14 Plzeň, IČO: 26325403

Datum nabytí právní moci: 20. 7. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon