RENOVEL Financial, s.r.o. – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 05806-3/2017-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem II. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 6. ledna 2017, č. j. 00064-3/2017-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 18517.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RENOVEL Financial, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1, IČO: 03587495

Datum nabytí právní moci: 20. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 186.46 KB

Obsah

Sdílejte