Renopol, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09041-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Horní Lomná zemní práce na rekonstrukci propustku 0222 mostu pomocí strojního mechanizmu, přičemž došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 160, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Renopol, spol. s r.o., se sídlem Bělá 1204, 739 91 Jablunkov, IČ: 14613697

Datum nabytí právní moci: 22. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 664.41 KB

Obsah

Sdílejte