RenoFarma Beskyd, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 00962-13/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení sekání porostu, v důsledku kterého došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

RenoFarma Beskyd, a.s., se sídlem č.p. 919, 739 41 Palkovice, IČO: 04850904

Datum nabytí právní moci: 25. 9. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon