REN Power CZ a.s. – rozhodnutí k neoznámení změny instalovaného výkonu výrobny

Datum

Číslo jednací: 02127-7/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že jako držitel licence na výrobu elektřiny provozující podle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 14. srpna 2012 o udělení licence na výrobu elektřiny, právní moc 16. srpna 2012, výrobnu elektřiny o instalovaném výkonu 3,368 MW umístěnou v provozovně s názvem FVE Vimperk, na adrese Vimperk, PSČ: 385 01, v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu neoznámil změnu instalovaného výkonu výrobny uvedeného na rozhodnutí o udělení licence na hodnotu 2,58552 MW, ke které došlo mezi 16. srpnem 2012 a 20. srpnem 2012, čímž došlo ke změně technických předpokladů pro udělení licence podle § 5 energetického zákona, nepředložil o změně instalovaného výkonu provozovny FVE Vimperk doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, dopustil správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost REN Power CZ a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 67 Most, IČ: 27328627

Datum nabytí právní moci: 16. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1 MB

Obsah

Sdílejte