REMAT PLUS Zlín, s.r.o., – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05678-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 31. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Leskovec zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost REMAT PLUS Zlín, s.r.o., se sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín, IČ: 25304259

Datum nabytí právní moci: 7. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 367.53 KB

Obsah

Sdílejte