Datum

Číslo jednací: 11294-11/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl ve stanovené lhůtě ani do dne vydání tohoto rozhodnutí Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost požadovaný výkaz předběžně kalkulovaných cen a technických parametrů k 1. lednu 2013, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. d) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Družstvo REMANA, družstvo, se sídlem Dolní Litvínov 4, 436 01 Litvínov, IČ: 27311937

Datum nabytí právní moci: 11. 12. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 700.36 KB

Obsah

Sdílejte