REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 06069-5/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25041738

Datum nabytí právní moci: 28. 8. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte