REER, s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 09931-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. §91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost REER, s.r.o., se sídlem Strmá 708/6, 460 14 Liberec, IČO: 28731484

Datum nabytí právní moci: 27. 6. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 599.74 KB

Obsah

Sdílejte