RED MORAVA, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06843-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. srpna 2015 v obci Oldřichov, v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RED MORAVA, s.r.o., se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČ: 29446333

Datum nabytí právní moci: 26. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 452.47 KB

Obsah

Sdílejte