RECYDO ULEHLA, s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 05856-16/2016-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Rajhrad strojně zemní práce v souvislosti s bouráním domu, při kterých došlo k poškození ocelové středotlaké plynovodní přípojky, a tím došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se podle ust. § 76 odst. 1 písm b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. června 2017, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RECYDO ULEHLA, s.r.o., se sídlem Moravanská 263/87, 619 00 Brno, IČO: 25349023

Datum nabytí právní moci: 11. 10. 2017

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon