RAPOS Rapotín, s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 01256-3/2022-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona v návaznosti na ust. § 20 odst. 6 téhož zákona poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé informace v předloženém regulačním výkazu.

Informace o účastníkovi řízení:

RAPOS Rapotín, s.r.o., se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČO: 25356470

Datum nabytí právní moci: 4. 2. 2022

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 231.81 KB

Obsah

Sdílejte