Číslo jednací: 01905-19/2017-ERU

Správní řízení, vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení, který je insolvenčním správcem dlužníka, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 15 a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvu ze dne 1. listopadu 2016, a opakovanou výzvu ze dne 18. listopadu 2016 o poskytnutí informací a podkladů podle § 15a energetického zákona, ve stanovených lhůtách požadované informace a podklady, se analogicky podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. června 2017, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 375.03 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon