R75016 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození elektrizační soustavy činností v ochranném pásmu nadzemního vedení či mimo ně

Číslo jednací: 10460-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 energetického zákona prováděl dne 27. srpna 2016 v obci Pstruží v ochranném pásmu nadzemního vedení elektrizační soustavy výkopové práce, při kterých došlo k přetržení nadzemního koncového elektrického kabelu, a tím k porušení zákazu poškození elektrizační soustavy činností v ochranném pásmu nadzemního vedení či mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 17. 1. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 583.45 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon