R74916- rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina

Číslo jednací: 11192-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době od 16. června 2016 do 22. srpna 2016 zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že porušil v elektroměrovém rozvaděči na krytu zajišťovací krabičky zajištění proti neoprávněné manipulaci, dále spojil přívodní fázové vodiče z hlavního jističe o proudové hodnotě 3x25A s odvodními fázovými vodiči bez měření odběru elektřiny do objektu a hlavní domovní pojistkovou skříň osadil pojistkou v první fázi, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral elektřinu, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 18. 1. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 859.5 KB

Obsah

Sdílejte