R69016 – rozhodnutí o zastavení správního řízení

Číslo jednací: 12521-16/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-12521/2016 se v části podezření ze spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny, nebyl v období od 23. července 2013 do 6. prosince 2016 registrovaným účastníkem trhu, analogicky dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. června 2017, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 17. dubna 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 132.75 KB

Obsah

Sdílejte