R62716 – rozhodnutí k neoprávněnému odběru elektřiny

Číslo jednací: 12046-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně neurčené době ode dne 14. prosince 2015 do dne 5. ledna 2016 a opět po 14:20 hodin dne 5. ledna 2016 provedl v odběrném místě v Mnichově Hradišti, Havlíčkova ul. č. p. 344 zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, tak, že v pojistkové skříni umístěné na domě propojil přívodní a odvodní vodiče, čímž neoprávněně odebíral a umožnil neoprávněně odebírat elektrickou energii, úmyslně dopustil spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 24. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 523.98 KB

Obsah

Sdílejte