R58016 – rozhodnutí o porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11686-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. října 2015 v katastrálním území Lázně Kynžvart v ulici Zahradní u nemovitosti č. p. 164 v ochranném pásmu plynárenského zařízení strojním mechanizmem (bagr) zemní práce v souvislosti s realizaci stavby „Vodovodní řady – Lázně Kynžvart, ul. Zahradní a K Rybníku", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či  mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle  ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2016

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 451.37 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon