R55021 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Účastník řízení
Fyzická osoba
Spisová značka
06237/2021-ERU
Číslo jednací
06237-23/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně tím, že v přesně nezjištěné době v odběrném místě provedl v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 341.3 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon