R51421 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 14352-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona nepravdivě ujistil zaměstnance firmy provádějící zemní práce, že se v prostoru staveniště nenacházejí inženýrské sítě, což vedlo při provádění prací k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 15. 12. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 238.02 KB

Obsah

Sdílejte