R47416 – zastavení správního řízení

Číslo jednací: 10920-7/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR 10920/2016-ERU ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 28. ledna 2014 do 3. listopadu 2016 registrovaným účastníkem trhu, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 30. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 343.42 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon