Účastník řízení
Podnikající fyzická osoba
Spisová značka
11287/2019-ERU
Číslo jednací
11287-37/2019-ERU
Nabytí právní moci

I. Výrok I. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 11287-31/2019-ERU ze dne 18. ledna 2021 se mění a nahrazuje se výrokem následujícího znění:

„Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona při provádění sklizně zemědělských plodin prováděné řidičem došlo prostřednictvím lišty kombajnu k nárazu a následnému pádu betonového podpěrného sloupu, na kterém je umístěno nadzemní kabelové vedení vysokého napětí 22 kV, následkem čehož došlo k poškození a pádu betonových podpěrných sloupů a ohnutí konzolí na sloupech včetně poškození kabelových vodičů, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení“.

II. Rozklad proti výrokům II. až III. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 11287-31/2019-ERU ze dne 18. ledna 2021 se zamítá a napadené rozhodnutí v uvedeném rozsahu potvrzuje.

III. Výrok IV. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 11287-31/2019-ERU ze dne 18. ledna 2021 se zrušuje a věc se vrací v tomto rozsahu Energetickému regulačnímu úřadu k novému projednání.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 226.24 KB

Obsah

Sdílejte