Číslo jednací: 06932-9/2021-ERU

Správní řízení vedené s obviněným ve věci přestupku podle § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona na odběrném místě provedl prostřednictvím společnosti BRALEX s.r.o. neoprávněný zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy, se podle § 86 odst. 1 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 22. 10. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 227.4 KB

Obsah

Sdílejte