R43015 – rozhodnutí k porušení povinnosti udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v blíže nezjištěné době ode dne 25. května 2015 do dne 30. července 2015 na chodbě bytového domu vnikl do rozvodné krabice hlavního domovního vedení, v této krabici připojil na svorkovnici dva vodiče Cu 1,5 mm2, tyto vodiče zavedl do bytu a jejich prostřednictvím zajistil napájení elektroinstalace, čímž porušil zákaz provádět zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 11. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 489.17 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon