R39215 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 10753-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že  v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, kdy při ručně prováděných výkopových pracích došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 532.6 KB

Obsah

Sdílejte