R38915 – rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu tohoto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

Číslo jednací: 09160-5/2015-ERU

Účastník řízení, podnikající fyzická osoba se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona prováděl v době od 13:30 hodin do 14:00 hodin dne 1. června 2015 strojním mechanismem (bagrem zn. Caterpillar 303.5) v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy zemní práce související s hloubením výkopu pro pokládku drenážního potrubí, při kterých došlo činností bagru k poškození nízkonapěťového kabelu AYKY 3x240+120 mm2 o napětí 0,4 kV, a tím k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu tohoto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 17. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 518.05 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon