R38315 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 10627-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Chlebovice u domu č. p. 100 práce související se sekáním travního a křovinného porostu, při kterých došlo prostřednictvím křovinořezu k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání přestupku dle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 18. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 446.26 KB

Obsah

Sdílejte