R37315 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10496-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že  v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Cerhovice, v ulici Brodce u domu č. p. 255 zemní práce související s realizací stavby „ Cerhovice-Kanalizace, ČOV a neveřejná studna ", kdy při spouštění pažícího boxu zemním strojem došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 454.64 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon