R37015 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 10445-3/2015-ERU

Účastník řízení, fyzická osoba podnikající, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Lutyně – Věřňovice, na ulici Ratibořská, před domem č. p. 60 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování obce Dolní Lutyně - část Věřňovice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 365.5 KB

Obsah

Sdílejte