R36217 - rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 10176-5/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona dne 1. července 2017 v odběrném místě provedl bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina tak, že u zabudovaného elektrického odběrného zařízení připojil vodič do vývodní svorky hlavního jističe před elektroměrem, a odstřihl všechny tři vývodní vodiče elektroměru, který v důsledku zásahu nezaznamenával spotřebu elektrického proudu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 19. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 362.72 KB

Obsah

Sdílejte