R36017 - rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Datum

Číslo jednací: 09338-7/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se úmyslně dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona dne 2. července 2017, provedl bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina tak, že vyšrouboval celý elektrický rozvaděč bez porušení plomby, na neměřenou část připojil elektrický kabel, který měl v úmyslu následně připojit k jističi určenému pro akumulační kamna, v důsledku čehož mohl odebírat neměřenou elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 13. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 362.76 KB

Obsah

Sdílejte