R35915 – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 10307-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jako kontrolovaná osoba nesplnil povinnosti stanovené v ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu, když neposkytl podklady a informace dle výzvy Energetického regulačního úřadu č. j. 03369-7/2015-ERU ze dne 10. června 2015 a opakované výzvy Energetického regulačního úřadu č. j. 03369-8/2015-ERU ze dne 8. července 2015, dopustil spáchání přestupku dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 416.58 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon